NEWS CENTER

新闻中心

挤压棉签和浸泡棉签有什么区别?

挤压棉签和浸泡棉签都是清洁打印机必备的产品,两款棉签都是自带IPA溶液,但是具体有什么不同那?
1、挤压棉签是带有PP透明管,在透明管内装有IPA溶液,使用是需要挤压才能使IPA溶液渗入到海绵头部。
2、浸泡棉签是工业净化棉签泡IPA溶液,海绵中已经渗入IPA溶液。
3、挤压棉签是25支、50支包装到一个PE袋中。
4、浸泡棉签是独立包装的。

                               挤压棉签

                               浸泡棉签
如此一对比,就会发现各有所长,在选购的过程中还是要根据使用的目的性来进行选择的!

Copyright © 2014-2024深圳市美迪帝科技有限公司 版权所有

粤ICP备2024224260号

网站地图